Reklamační podmínky

Na výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců dle obchodního zákoníku, pokud není uvedena doba delší. Záručním listem ve smyslu těchto reklamačních podmínek je zřetelně vyplněný prodejní doklad (datum prodeje, typ zboží, razítko a podpis prodejce). Bez prodejního dokladu nemusí být reklamace přijata. Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, zákazník má právo zboží reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době s platným prodejním dokladem.

Převzetí zboží

Bezprostředně při převzetí zboží je zákazník ve vlastním zájmu povinen zkontrolovat správnost počtu předaných jednotek a neporušenost obalu. Pokud má zboží při převzetí porušený obal, kupující se přesvědčí o celistvosti a neporušenosti zboží. Toto je třeba uvést do přepravního listu či jiného dokladu, který obdrží společně se zbožím, jinak právo na reklamaci mechanického poškození zaniká. Bez zbytečných odkladů o tom současně informuje prodejce. Pokud je zboží poškozeno pod neporušeným obalem, kupující je povinen na požádání tento obal předložit prodejci k prošetření reklamace, jinak reklamace nebude uznána. 

Oprávněnou reklamaci můžete podat těmito způsoby:

 • e-mailem
 • doporučeným dopisem
 • osobním doručením do sídla provozovatele

Lhůta uplatnění reklamace

Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí zboží, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. Ostatní zřejmé vady zjištěné například při montáži je kupující povinen oznámit nejpozději do 14 dnů po zakoupení. Matrace musí být v originálním balení, nepoužitá, nepoškozená a čistá. Vady materiálu je zákazník povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.

Uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamaci zákazník řeší vždy s prodejcem zboží. Reklamace bude vyřízena dle zákonných podmínek bez zbytečných odkladů do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se strany nedohodnou jinak. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného výrobku nebo jeho součásti za bezvadný, běží na nový výrobek nebo jeho součást nová záruční doba od převzetí výrobku (součásti).

Záruka se nevztahuje na:

 • vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva
 • běžné opotřebení (změnu barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu a částečné změknutí použitých materiálů)
 • vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka
 • vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou nebo nesprávným používáním zboží
 • drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzorku látky
 • proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004
 • poškození zboží živly
 • lamelové rošty jsou standardně dodávány o 4 cm kratší a o 1 cm užší
 • tolerance rozměr (délka, šířka) je +/- 1 cm
 • matrace nesmí být na reklamaci poslány znečištěné, přehnuté ani srolované (vyjma komprimovaných matrací), musí být řádně zabaleny a zalepeny v igelitu (ne ve strečové folii) tak, aby nedošlo přepravou k ušpinění nebo jinému poškození reklamovaného zboží

Oprávněná reklamace bude řešena ve většině případů výměnou zboží za nové (výjimkou může být reklamace vyměnitelných dílů, kdy je možné dodat pouze část zboží).

Nákupní košík
Počet položek:
0,- Kč