Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formulářů na stránkách www.movira.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu www.movira.cz je registrován Úřadem na ochranu osobních údajů pod číslem 00034912 a prohlašuje, že veškeré Vaše osobní údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a pro interní potřebu z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetí straně.

Využíváním služeb internetového obchodu dáváte souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů, svůj souhlas však můžete kdykoliv písemně odvolat. V případě, že chcete, aby Vaše osobní údaje byly z databáze vymazány, zašlete Váš požadavek na e-mailovou adresu info@movira.cz.

Registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů

Nákupní košík
Počet položek:
0,- Kč