Nezařazené

Ekonomické předměty na školách

Vzpomínáte si na svá studentská léta na základní a poté nějaké střední škole? Kolik předmětů s ekonomickým zaměřením a obsahem jste absolvovali? Pokud jste nestudovali střední ekonomickou školu nebo ekonomické lyceum vaše odpověď bude pravděpodobně nula.

Nikdo vás neučil, co je to poptávka, nabídka, jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou. Možná jste v matematice počítali nějaké základní úročení.
Doba pokročila, platební karta a bohužel i půjčky se staly běžnou součástí našeho života. Čekali byste tedy oprávněně, že naše děti jsou v rámci osnov některých předmětů připravování na život ve společnosti, kde ekonomická témata a problémy na nás útočí ze všech stran.

Realita ale je jiná než naše očekávání. Do osnov více a více základních škol se sice dostává předmět zabývající se finanční gramotností našich dětí. Ale více než povídání si o různých měnách, zmínění platebních karet se zde děti také nedoví.

Autorka článku studovala prestižní brněnské gymnázium. Nejedná se sice o střední školu s ekonomickým zaměřením, ale přesto by se od gymnázia obecně mělo očekávat všeobecné vzdělání, tedy i v rovině ekonomiky.

Opět je realita horší než naše očekávání. Součástí studijních osnov je sice předmět Společenskézáklady vět, zkráceně ZSV. V rámci ZSV se studenti seznámí s psychologií, sociologií, politologií, filozofií a taky okrajově s ekonomií. Více než, co je to křivka poptávky a nabídky, zde také nečekejte.
přednáška a instruktor
Neděláme si iluze, že na jiných neekonomických středních školách je situace lepší. Například technické průmyslovky mnohdy nemají ani ZSV či podobný předmět.

Neočekáváme, že všichni studenti chtějí být ekonomy. Ani by to nebylo vhodné, i tak ročně opouští ekonomické fakulty tisíce studentů a jen těžce na trhu hledají uplatnění. Nemluvíme ale o sumě znalostí pro studia ekonomie, mnohem důležitější je dostat základní ucelený přehled poznatků nutný pro spokojený běžný život bez dluhů.

Stačí vzít jakékoliv zprávy a z nich vyčteme, jak přibývá zadlužených domácností, roste počet osobních bankrotů, neubývá lidí, co naletí podvodným smlouvám apod. Věříme, že včasná znalost základních poznatků ze světa ekonomie by tyto nepříznivé trendy mohla zvrátit, nebo alespoň zmírnit jejich strnulé stoupání. Vždyť s penězi, reálnými nebo virtuálními, pracujeme všichni dnes a denně.
přednáška a odborný asistent
Zkusme bojovat za prosazení ekonomických předmětů do osnov základních a středních škol všech zaměření. Bojujme za lepší zítřky našich dětí.