Kdy je pro majitele vhodný pronájem skladu

Jako každá jiná nemovitost, i sklad má svého vlastníka. Ten je uveden jako takový v katastru nemovitostí a platí příslušné daně. Většinou jej také využívá, například k uskladňování vlastního zboží, které prodává. Zvláště v dnešní době však nastává situace, kdy kapacita skladu není plně využita, a jeho větší část zůstává dlouhodobě prázdná. V takovém případě jde samozřejmě o nevýhodnou situaci, neboť tímto přichází o peníze. Co tedy dělat?

klasické skladové prostory

Jednou z možností je pronájem skladu OTP sklady dalším osobám, ať už fyzickým či právnickým. Většinou se jedná o drobné podnikatele, kteří sice potřebují své zboží někde uskladnit, avšak nemají k tomu vhodné prostory a mají jej tak málo, že se jim nevyplatí je kupovat. Nespornou výhodou zde je, že nám takto bude náš sklad navíc i vydělávat. Je totiž jasné, že stanovíme takový nájem, abychom nejen pokryli veškeré náklady, ale také dosáhli určitého zisku. A to se v dnešní ekonomické situaci rozhodně hodí. Bohužel, zdaleka ne vše je tak růžové, jak se může zdát. S pronájmem se mohou vyskytnout nejrůznější problémy a nakonec se může ukázat jako prodělečný. Proto je potřeba při vybírání nájemce dávat velký pozor. Jaké problémy se mohou vyskytnout?

plný regál ve skladu

Asi největším je ten, že nájemce nebude platit. Jistě, existují určité páky, které je možné použít, avšak nikdy není jisté, zda budou fungovat. Pokud navíc skutečně nemá peníze, pak platit ani nemůže. To je problém především právě u malých podnikatelů, kteří byli nejvíce postiženi současným zdražováním především energií. Dalším problémem, který se může vyskytnout, je fakt, že nájemce nebude o daný prostor řádně pečovat, případně nějakým způsobem poškodí zařízení, které je tam umístěno, což bude vyžadovat nákladnou opravu. Tím se nám vše může značně prodražit. Proto je vždy dobré si každého nájemce předem prověřit a sepsat s ním jasnou a konkrétní smlouvu. To je nejlepší cesta, jak se v tomto ohledu vyhnout potížím.